Lutka kot terapevtski pripomoček


O predstavi

V projektu “Izdelava lutke, lutka in lutkovna igra kot terapevtski in didaktični pripomoček” se na inovativen način loteva splošne in poklicne rehabilitacije po poškodbi glave, drugih vitalnih delov telesa ali zaradi bolezni. V tovrstni obliki nadaljevalne terapije je vključeno pridobivanje oziroma ponovno vzpostavljanje začasno izgubljenih funkcij pomnjenja, govorjenja, uporabe prstov, rok, nog in drugih delov telesa, motiviranje k aktivni vlogi, gojenju delovnih navad, razvijanje socialnih spretnosti in veščin komunikacije, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti ter kreativno ustvarjanje.

Namen projekta je uveljaviti lutkovno dejavnost kot kreativno, dostopno, všečno in invalidom prijazno dejavnost na področju zdravstvene, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter drugih programov in aktivnosti za vključevanje invalidov v socialno in delovno okolje. Delo z lutko in lutkovna igra omogočata razvijanje gibalno-motoričnih spretnosti in odpravljanje osebnostnih težav, ki nastanejo ob zavedanju omejitev zaradi invalidnosti.

Projekt smo začeli izvajati 4. junija 2013 in ga bomo zaključili 31. 8. 2014. Višina skupnih stroškov operacije je 96.416,30 €. Višina javnih virov financiranja znaša 87.356,30 €. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih stroškov za upravičene stroške projekta, medtem ko namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih stroškov za upravičene stroške projekta. Več na terapija.moment.si.