HIGIENSKA PRIPOROČILA


Datum: 10. 6. 2020

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2 ZAPOSLENIM, SODELAVCEM in OBISKOVALCEM DOGODKOV

 

Kulturno-umetniško društvo Moment skladno s svojo dejavnostjo v javnem interesu z 10. junijem 2020 nadaljuje z dogodki in obratovanjem.

Dogodki se izvajajo bodisi na javnih površinah, začasno namenjenih izvedbi dogodka, bodisi v prostorih sedeža društva. Dostop do prireditvenega in ostalih prostorov imajo samo vabljeni nastopajoči, zaposleni in sodelavci Kulturno-umetniškega društva Moment, ki opravljajo svoje naloge v zvezi z dogodkom. Tretje osebe (obiskovalci) lahko do prireditvenih prostorov dostopajo le v času javnih dogodkov.

V skladu s higienskimi priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za kino in gledališče z dne 8. 6. 2020 priporočamo smiselno upoštevanje sledečega:

  1. Oseba ob prihodu nima povišane telesne temperature in nima nobenih znakov bolezni COVID-19.
  2. Oseba v zadnjih 7–14 dneh ni bila v kontaktu z osebo, ki je bila COVID-19 pozitivna, oziroma osebo, ki je imela znake bolezni COVID-19 in je bila poslana v samoizolacijo.
  3. Zaposleni in ostali sodelavci podpišejo izjavo o seznanjenosti s tukaj navedenimi higienskimi priporočili.
  4. Ob prihodu v objekt in odhodu iz objekta sedeža Kulturno-umetniškega društva Moment je priporočljivo razkuževanje
  5. Priporočljiva je uporaba mask oziroma zaščite ustnega in nosnega dela.
  6. Posamezniki na dogodku naj upoštevajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.
  7. V času delovanja Kulturno-umetniškega društva Moment, priprave dogodka, vaj, izvajanja dogodka, pospravljanja v prireditvenih prostorih Kulturno-umetniškega društva Moment je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje prostorov oziroma čim večji dotok naravnega zraka.
  8. Posamezniku svetujemo, da predmete, ki jih uporablja, sproti čisti in razkužuje, zlasti tiste predmete, ki jih uporablja več ljudi.
  9. Pri uporabi sanitarij je priporočena uporaba mask in dodatno razkuževanje rok pri vhodu in izhodu.

S priporočili se seznani javnost (preko spletne strani in z objavo na vhodu oz. prizorišču dogodka Kulturno-umetniškega društva Moment), zaposlene, poslovne partnerje, sodelavce in nastopajoče.

 

Ta priporočila veljajo od 10. 6. 2020 do preklica.

 

Nika Bezeljak, predsednica Kulturno-umetniškega društva Moment