Kulturno-umetnostna vzgoja na področju gledališča

Kulturno-umetnostna vzgoja na področju gledališča je preplet umetnosti in izobraževanja, s katerim učencem približamo in pomagamo osmisliti doživljanje gledališke umetnosti.

Šolsko okolje že samo po sebi vsebuje veliko privlačnih oblik učenja na področju umetnosti, a kje drugje je spoznavanje gledališke umetnosti bolj neposredno kot prav v gledališču? Predstave, pogovori in delavnice so lahko zelo dobro sredstvo za pedagoško in umetniško vzgojo, s katero otroci aktivno spoznavajo gledališče ter zaodrje gledališkega ustvarjalnega procesa in produkcije. Menimo, da obisk kakovostnih ter vsebinsko relevantnih predstav in spremljevalnih aktivnosti predstavlja izkušnjo, skozi katero otrokom ponudimo znanje in krepimo njihove kulturne kompetence, ki so pomembna popotnica pri razvoju otrok v družbeno odgovornejše odrasle.

Pri delovanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje že sodelujemo pri projektih kot so Prvi prizor (SNG Maribor), Kulturni dnevnik (Narodni dom Maribor) in Šola v kulturi – Igrišče za gledališče (Bunker Ljubljana), naše predstave pa so vključene tudi v katalog priporočenih gledaliških vsebin Zlata paličica (projekt Gleda(l)išče, Slovenski gledališki inštitut). Nadaljnje delo želimo utemeljiti na sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, saj je proces bolj neposreden: učiteljem lahko pomagamo narediti vsebine bolj privlačne in razumljive za otroke, umetnikom pa odpiramo razumevanje za potrebe in zanimanja otrok in mladine.

V svojem naboru predstav združujemo več različnih gledaliških prvin: govorjeno besedo, lutke, gib, plesne prvine in inovativne uprizoritvene tehnike, kot je denimo spajanje gledališča z videotehnologijami. Marsikatera od naših predstav vključuje preplet več gledaliških prvin hkrati.

V ceno vsake predstave je všet voden pogovor z ustvarjalci in ustvarjalkami (približno 30 minut), ki nagovarja teme iz predstav, pripravili pa smo tudi več praktičnih delavnic. Vse gledališke in praktične vsebine so prilagojene starosti obiskovalcev. Več o predstavah in spremljevalnih aktivnostih najdete spodaj.

B U M !
Avtorski projekt dramskega gledališča, lutk, predmetov in video tehnologije

Zvrst: lutkovno-igrana predstava
Trajanje: 45 min
Za mlade od 13. leta naprej
Kontakt: Zoran Petrovič, 040 696 586, zoran@moment.si
Produkcija: Moment
Koprodukcija: GT22, Fundacija Sonda, Zavod Razvoj
Cena: 5 evrov na osebo

Teme: etika, moralna dilema, pomen znanosti. Bi bil svet še isti, če se oče atomske bombe ne bi rodil?

Več o predstavi TUKAJ. Predstava je uvrščena v katalog priporočenih gledaliških vsebin Zlata paličica.

DODATNE AKTIVNOSTI PO OGLEDU PREDSTAVE B U M !

REFLEKSIJA VIDENEGA IN DELAVNICA OSNOV AVTORSKEGA GLEDALIŠČA

Trajanje: 90 minut (skupaj s predstavo 135 minut)
Izvajalca: Rok Kravanja in Zoran Petrovič
Število udeležencev: do 60
Starost: 13 let in več
Cena: 2 evra na osebo (ob ogledu predstave)

Možnosti medpredmetnega povezovanja: fizika, zgodovina, slovenščina, filozofija, sociologija, umetnost, debatni klub, mediji.

Delavnica se navezuje na ogled predstave B U M !, ki obravnava široko tematsko polje temeljnih filozofskih, etičnih, zgodovinskih in znanstvenih vprašanj sodobnega človeštva. Problematizira nastanek atomske bombe skozi biografski vidik njenega očeta, fizika Roberta Oppenheimerja. Začeli bomo s pogovorom in vtisi o predstavi, nadaljevali pa z razčlembo Oppenheimerjevega življenja in dela. Na koncu ga bomo zaradi posledic, ki jih je prinesla atomska bomba, tudi postavili pred etično sodišče.

Delavnica skozi gledališke prijeme udeležence aktivno vključuje v preizpraševanje nastanka orožja za množično uničevanje ter jih preslikuje na današnjo situacijo: je Oppenheimer ravnal prav? Kakšen bi bil svet danes, če tega ne bi naredil? Kakšen bi bil, če bomb ne bi odvrgli? Kakšna je vloga znanstvenika in znanosti v svetu? Kakšna je vloga javnosti? Kaj razvoj tovrstnega orožja pomeni danes?

VIKTORIJA 2.0
Avtorski projekt dramskega gledališča, lutk, predmetov in video tehnologije

Zvrst: lutkovno-igrana predstava
Trajanje: 45 min
Za mlade od 13. leta naprej
Kontakt: Zoran Petrovič, 040 696 586, zoran@moment.si
Produkcija: Moment
Koprodukcija: GT22, Fundacija Sonda, Zavod Razvoj
Cena: 5 evrov na osebo

Teme: Samopodoba, samozavest, popolni izgled, biti sprejet, biti zmagovalec.

Več o predstavi TUKAJ. Predstava je uvrščena v katalog priporočenih gledaliških vsebin Zlata paličica.

DODATNE AKTIVNOSTI PO OGLEDU PREDSTAVE VIKTORIJA 2.0

REFLEKSIJA VIDENEGA IN DELAVNICA OSNOV AVTORSKEGA GLEDALIŠČA

Trajanje: 90 minut (skupaj s predstavo 130 minut)
Izvajalki: Monika Pocrnjić in Zala Ana Štiglic
Število udeležencev: do 60
Starost: 13 let in več
Cena: 2 evra na osebo (ob ogledu predstave)

Možnosti medpredmetnega povezovanja: biologija, sociologija, psihologija, šport, filozofija, etika, slovenščina, umetnost, mediji.

Predstava Viktorija 2.0, ki v ustvarjalnem procesu meša igro, lutke in video tehnologijo, je usmerjena v preizpraševanje osebnih zmag ter prepoznavanje in reševanje problemov mladega posameznika. Delavnico, ki je sestavljena iz treh delov, bomo začeli s pogovorom in refleksijo predstave. Zanimalo nas bo, kaj je predstava dala mladim, če se v njej prepoznajo in kaj jih zanima. Izhodiščne teme bodo občutek lastne vrednosti, samozavest in kaj pomeni zmagovati. Kaj za uspeh v življenju pomenijo socialna omrežja, kako se ljudje vzpostavljamo v različnih okoljih, ter navsezadnje kaj nas osrečuje, kako je občutek sreče in zadovoljstva povezan z zmago.

Nadaljevali bomo s pripravo na delo v skupini; z ogrevalnimi vajami, vajami za koncentracijo, motivacijo in sodelovanje. Iz konkretnih prizorov predstave bomo izluščili teme, jih povezali z njihovimi osebnimi izkušnjami ter zgradili konkretno tematsko osnovo, na podlagi katere bodo udeleženci, razdeljeni v skupine, preko različnih medijev ustvarili svoje prizore. Pri snovanju prizorov se bodo opirali na teme zmage, zasledovanja idealov in uspeha ter zdravega načina življenja in odnosov. Zanimalo nas bo, kako skozi samouresničitev doseči zdrav občutek lastne vrednosti.

VIA MATTI/ULICA NORCEV
Avtorski projekt dramskega gledališča, lutk, predmetov

Zvrst: lutkovno-igrana predstava
Trajanje: 45 min
Za mlade od 13. leta naprej
Kontakt: Zoran Petrovič, 040 696 586, zoran@moment.si
Produkcija: Moment
Koprodukcija: GT22, Fundacija Sonda, Zavod Razvoj
Cena:  5 evrov na osebo

Teme: Kaj mi leži na duši? Kaj vse in zakaj mi gre(š) na živce?

Več o predstavi TUKAJ.

DODATNE AKTIVNOSTI PO OGLEDU PREDSTAVE VIA MATTI/ULICA NORCEV

REFLEKSIJA VIDENEGA IN DELAVNICA OSNOV AVTORSKEGA GLEDALIŠČA

Trajanje: 90 minut (skupaj s predstavo 135 minut)
Izvajalca: Tilen Kožamelj in Zoran Petrovič
Število udeležencev: do 60
Starost: 13 let in več
Cena: 2 evra na osebo (ob ogledu predstave)

Možnosti medpredmetnega povezovanja: etika, sociologija, psihologija, slovenščina, glasbena vzgoja, mediji.

Via Matti je predstava, ki svojo gledališko linijo izraža skozi animacijo objektov. Delavnico bomo začeli s pogovorom o gledališču in izkušnjah dijakov z njim. Preko pogovora se bomo spoznali, ustvarili sproščeno vzdušje in in hkrati odkrivali plasti predstave, ki smo jo gledali. Je bila komedija? Ali lutkovna predstava? Ali monodrama, glede na to, da vse like upodablja en igralec, ki celo igra harmoniko? Kako ustvariti več likov? Vsako izjavo, sodbo se bodo udeleženci naučili argumentirati. S tem postanejo bolj suvereni gledalci in artikulirani v izražanju svojega doživljanja in s tem nadgrajujejo svojo izkušnjo, prav tako pa tudi širijo besedišče in vadijo javno nastopanje.

V praktičnem delu se bomo osredotočili na to, kaj mlade najbolj zadeva in jim leži na duši. Kaj je tisto, kar jim gre najbolj na živce in zakaj? Udeleženci bodo po vzoru predstave skupaj izbrali konflikt, na podlagi katerega bodo zgradili gledališki prizor. Skozi svet gledališkega snovanja, lutkovne animacije, predmetov iz vsakdanjega življenja in mobilnih telefonov, ki so danes že skoraj neločljiv del našega vsakdana, bomo iskali možnosti za kreativno ustvarjanje in soočanje s samim seboj.

Delavnico je mogoče izvesti tudi digitalno in vključuje še izobraževanje o montaži in animaciji filma. Udeleženci se povežejo preko spleta in za vsako asociacijo ustvarijo prizor, ki ga posnamejo s kamero ali telefonom. Iz teh prizorov kasneje sestavijo kratki film.

HEROJ 2.0 – PREDSTAVA VSEH PREDSTAV
Avtorski projekt iz serije Heroj

Zvrst: igrana predstava
Trajanje: 75 min
Za mlade od 15. leta naprej
Kontakt: Nika Bezeljak, 031 597 847, nika@moment.si
Produkcija: Moment in Zavod EN-KNAP
Cena: 5 evrov na osebo

Danes šteje samo zmaga. Zgodovina si zapomni zgolj tiste, ki so na vrhu. Ostali so le statisti.

Več o predstavi TUKAJ.

Uroš Kaurin & Vito Weis - Heroj 2.0; sep.2017.

HEROJ 3.0 – VEČ KOT BESEDE
Avtorski projekt iz serije Heroj

Zvrst: plesno-igrana predstava
Trajanje: 75 min
Za mlade od 15. leta naprej
Kontakt: Nika Bezeljak, 031 597 847, nika@moment.si
Produkcija: Moment, II. gimnazija Maribor, Bunker, Desirée Central Station, PTL
Cena: 5 evrov na osebo

Kdo in kaj postaneta Heroja, ko se pripeljeta onstran besed?

Več o predstavi TUKAJ.

pedagoski partnerji