Inkubator Moment

Dvoletni projekt Inkubator Moment združuje perspektivne in angažirane mlade umetnike ter jih povezuje v soustvarjanju in deljenju znanja. Obenem komunicira s ciljnim občinstvom, razvijajo sceno in umešča ustvarjalce v polje strokovne javnosti. Ker je inkubator del širšega projekta vzpostavljanja uprizoritvenega prostora imenovanega Intimni oder, imajo ustvarjalci in generacije prihajajočih mladih avtorjev zagotovljen prostor ustvarjanja in razvijanja na poti uveljavljanja v profesionalno delovanje in profiliranje v uprizoritveni umetnosti.

Inkubator nastaja v specifičnem uprizoritvenem prostoru, ki s svojo vsebinsko in formalno usmerjenostjo tvori produkcijsko celoto – Intimni oder. Na nivoju vsebine »intimnost« pomeni produkcijo predstav, ki se dotikajo in delujejo na gledalce ter gledališču vračajo legitimnost v hiperinformacijskem svetu, v katerem njegov pomen izgublja smisel. Na nivoju forme je intimnost povezana s prostorom, v katerem so si ustvarjalci in gledalci fizično blizu, podoživljajo umetniški dogodek in se družijo tam, kjer se je zgodil.

Projekt podpirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor. Trajal je od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015. Več na inkubator.moment.si

gledališki prostor
Intimni oder
razvoj scene
soustvarjanje