Abonma je avtorski parazitski paralelen projekt, ki raziskuje nove formate v gledališču. Kolektiv Abonma, ki se je oblikoval v sezoni 2017/18, je razvil specifičen uprizoritveni jezik za dekonstrukcijo in rekonstrukcijo že obstoječih predstav iz repertoarja slovenskih institucionalnih gledaliških hiš.

Izraz abonma v slovenščini uporabljamo za vnaprej plačano naročilo. Beseda izhaja iz francoskega abonnement, tj. naročilo. To se je razvilo iz starofrancoskega abosner, tj. omejiti, zakoličiti. Vsi formati projekta Abonma vstopajo v kritični dialog z zakoličenim repertoarnim, abonmajskim produkcijskim modelom ter se sprašujejo o gledaliških konvencijah, pozicijah moči, reprezentaciji žensk in postavljajo drug ob drugega različne načine gledanja, mnenja in perspektive.

Formati

v nastajanju

Abonma Predstava – uprizarjanje na novo, rekonstrukcija in reinterpretacija obstoječih repertoarnih predstav na izvorni scenografiji

Epizodi tega formata sta Abonma Micka in Abonma Mučenica. Gre za rekontekstualizacijo predstav iz institucionalnega repertoarja sezone 2017/18: Županova Micka v produkciji SNG Drama Ljubljana in Mučenik v produkciji SLG Celje.
Format teh epizod je prenosljiv na katerokoli že uprizorjeno predstavo. Zamišljena in izvedena je v dveh delih: prvi del je rekonstrukcija obstoječe predstave in odpiranje vsebinskih vprašanj, drugi del, ki je integrali del predstave, pa je diskusija s publiko o pravkar videnem.

Abonma Festival – komentiranje tekmovalnih festivalskih predstav v realnem času igranja predstave

Abonma Festival je uprizarjan kot serija podcastov oz. radijskih komentarjev po vzoru športnega komentiranja. Hibrid med opisom, prenosom, kritiko in pogovorom o spremljani predstavi.

Festivalske selekcije temu formatu projekta Abonma omogočajo, da v vsebinski, politični, estetski, kritični kontekst/pretres zajame tako rekoč celotno preteklo sezono ali sezone. Skupaj s selektorji festivala in povabljenimi gosti taki komentarji predstavijo alternativno spremljanje predstav in odpirajo nove možnosti za načine gledanja in soočanja različnih pogledov, videnj, zaznavanj in branj uprizoritvene umetnosti.

Podcasti