Projekt Abonma je večletni gledališki projekt, uprizarjan v več epizodah. Avtorski kolektiv razvija specifični uprizoritveni jezik s katerim dekonstruira in rekonstruira že obstoječe predstave iz repertoarja slovenskih inštitucionalnih hiš. V prvi polovici sezone 2018/2019 so na repertoarju: RAZGRNITEV, MICKA, MUČENICA ter serija podcastov ABONMA BORŠTNIK. Projekt Abonma v času ko se prostor za refleksijo v družbeno-umetniškem prostoru krči, na neinvaziven način v dialogu s publiko odpira debato o načinih dela v gledališču, o gledaliških konvencijah in temah, ki jih gledališče obravnava.

The Season Ticket is a two-year project staged in several episodes. Any particular episode is re-staging and re-interpretation of a chosen perfromance from the repertoire of Slovenian theatre houses. For the firs half of the 2018/2019 season, the repertoire features: UNFOLDING, MICKA, MARTYR and a podcast series FESTIVAL BORŠTNIK. At the time when space for reflection in the social and artistic field is diminishing, the project’s authors wishe to unobtrusively open a discussion on the conditions and means of work, and especially on the contents offered to the public, both in the theatre scene and in the society at large.

Kolektiv Abonma/Authors: Nika Bezeljak, Miha Horvat, Eva Nina Lampič, Minca Lorenci, Luka Martin Škof, Aleš Zorec

Zahvale: Fabian Löwenbrück

Produkcija/Production: Moment

Podpora/supported by: MZK, MOM