Ovbe, Kekec, ujma gre!

Predstava je nastala po prvi Kekčevi prigodi, ki jo je Josip Vandot opisal v knjigi Kekec na hudi poti.