Sto zdravic

Sto zdravic je praznovanje dosežkov, presežkov in usodnih napak osebnosti, ki so odločilno vplivale na našo preteklost in našo sedanjost.