Potential States

Predstava prikazuje transnacionalno evropsko delo v nastajanju in razgrinja raznolikosti dinamike in okoliščin, ki vplivajo na umetniško delo.