Skupaj

Plesni dogodek šestih plesalk, ki so skozi kultiviranje abstraktne forme dela ustvarile gibajoče se podobe.