Abonma Razgrnitev

ABONMA je projekt, ki z razvijanjem specifičnega uprizortivenega jezika dekonstruira in rekonstruira že obstoječe predstave.