Dvojina

Največja pomanjkljivost ljubezni je, da potrebuje dvojino.