Amaranth

Četudi izgineš, se cikel življenja vrti naprej.