ŠtudenTeater: Nič novega

Pri oblikovanju avtorskega projekta je kot inspiracija služila drama Kaligula avtorja Alberta Camusa.