Simpozij

Delo, ki izhaja iz “Aristofanovega govora” v Platonovem Simpoziju, je potovanje znotraj partnerskega odnosa ter znotraj nas samih in našega zavedanja, namenjeno zavestnemu iskanju naše identitete.

Apofenija/1

Apofenija obdeluje vse, kar je neoprijemljivo, neubesedljivo, neulovljivo.