Predmetenje

Predstava gradi na vmesnih prostorih: med objektom in subjektom, med obstojem, spekulativnim obstojem in neobstojem.