Osvobajanje glasu


“FITZMAURICE VOICEWORK” se osredotoča na dihalne procese, dihalne vzorce in navade, ki so vsajeni v telo. Sklopi vaj, ki jih je Catherine Fitzmaurce povezala v Razstavljanje in ponovno Sestavljanje dihalnega mehanizma, omogočajo posamezniku osvoboditev starih in neuporabnih dihalnih vzorcev, prepoznavanje zakrčenih mest v telesu in njihovo sprostitev, odpiranje in širjenje dihalnega mehanizma skozi celotno telo in dušo ter priložnost posamezniku, da izkusi absolutno uglašenost telesa, diha in glasu. Ta postane utelešen, organski, pridobiva na živosti, izraznosti in uporabnosti ter s tem postane bolj dostopen do sogovorca ali širše publike.

Metoda presega tradicionalno ukvarjanje z govornim in dihalnim aparatom ter vključuje celostno posameznikovo telo, intelekt in dušo.Učinek teh vaj je lahko veliko globlji, saj z odpiranjem in uporabo dihalnih procesov, ki se dogajajo skozi avtonomni duševnih vzorcev in ponovno ojačanje telesa in duha.

Delavnico vodi doc. mag. Alida Bevk, assosiate teacher. Primerna je za igralce, pevce in vse, ki se srečujejo z javnim nastopanjem.

Cena delavnice je 50 EUR
Za študente, dijake in brezposelne 25 EUR
Prijave na inkubator@moment.si
Rok za prijave: 26. 1. 2015