Predmetenje

V svojem novem performansu se koreograf, performer in improvizator Jan Rozman sooči s stvarmi – s predmeti, ki ga obkrožajo, pa tudi z občutki in idejami, ki jih ti predmeti sprožajo. Predmetenje je visceralni odziv na svet stvari v katerem živimo. Je premeten in ljubi reči. Gledališki oder postane prostor stika med živo in neživo materijo; okolje, v katerem stvari lahko vzpostavljajo odnose, komunicirajo in soobstajajo – ter ob tem morda razkrijejo tudi svojo drugo plat.

Predstava gradi na vmesnih prostorih: med objektom in subjektom, med obstojem, spekulativnim obstojem in neobstojem, nedejavnostjo in delovanjem, nasičenostjo, umirjenostjo in praznino, svetlobo, mrakom in temo, med vsakodnevnim, skrivnostnim in poetičnim, kot tudi med posameznimi prisotnimi telesi. Ustvarjalni proces temelji na uprizoritveni raziskavi materialnosti, ki jo je Jan začel med magistrskim študijem na MA SODA v okviru Inter-University Centre for Dance v Berlinu.

Konceptualno se performans naslanja na ideje, ki so jih razvili filozofi spekulativnega realizma oz. objektno orientirane ontologije (OOO) ter na njihovo razumevanje koncepta stvari. Slednje so razumljene kot neinstrumentalne entitete, ki lahko razkrijejo svoj poetični potencial in aktivirajo lastno koreografsko moč poleg in v odnosu do performerja na odru. Predmetenje izzove antropocentrično dojemanje stvarnosti z iskanjem alternativnih možnosti za sobivanje stvari v času preteče globalne ekološke katastrofe in prenasičenosti s predmeti, ki je del zahodnega življenjskega sloga.

alternativa antropocentrizmu
ooo
soobstajanje
spekulativni realizem
živo in neživo

Pretekle predstave

29. oktober 2018 / Intimni oder, GT22
Koncept in izvedba:

Jan Rozman

Dramaturgija:

Julia Keren Turbahn

Oblikovanje svetlobe:

Urška Vohar

Kostum:

Kiss the Future

Svetovalec za scenografijo:

Dan Adlešič

Odrska asistenca:

Dan Pikalo

Grafično oblikovanje:

Matija Medved

Video dokumentacija:

Gregor Gobec

Foto dokumentacija:

Nada Žgank

Prevod in lektura:

Urban Belina

Produkcija:

Emanat

Izvršna producentka:

Sabina Potočki

Koprodukcija:

Plesni Teater Ljubljana

Podpora:

Mesta občina Ljubljana